top of page

ŽIVOTA MILANOVIĆ- ZIL MILLANO

Scroll down for english

 

Života Milanović (1961, Belica nadomak Jagodine, Srbija) po zanimanju je slobodni umetnik s umetničkim imenom Zil Milano. Kada je završio Školu za primenjenu umetnost u Nišu, odsek dizajn tekstila, počeo je da slika ozbiljnije. Neguje takozvani brut art, odnosno marginalnu umetnost. Učestvovao je na Bijenalima Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini i izlagao u Americi, a neka njegova dela izložena su u svetskim galerijama. U muzeju "Landfil art" nalazi se njegova slika "Šijamasundara", koju je naslikao na ratkapni automobila. Pripadnik Višnuističke verske zajednice.

Njegovi radovi imaju prepoznatljiv stil i razumljivu formu, blisku dečijem načinu stvaranja, ali ispod naivnosti dečijeg crteža krije se izvanredno znanje i erudicija. Umetnik je gotovo objektivan u svojoj nadrealističkoj viziji motiva.

Pored slikarstva bavi se konzervacijom, pa u šali kaže da je i samouki konzervator. Iako je sam naučio ovaj zanat, on radi na svim projektima Arheološkog instituta iz Beograda.

Kontakt:

https://www.facebook.com/zivota.milanovic

-----ENGLISH-----

Života Milanović (1961, Belica near Jagodina, Serbia) is a freelance artist with the nickname Zil Millano. When he graduated from the School of Applied Art in Niš, department of textile design, he started painting more seriously. He nurtures so-called brut art, that is, marginal art. He participated in the Biennale of the Museum of Naive and Marginal Art in Jagodina and exhibited in America, and some of his works are exhibited in galleries around the world. In the museum Landfill Art, there is his painting "Shijamasundara", which he painted on the windshield of a car. A member of the Vaishnavism religious community.

 

His works have a recognizable style and an understandable form, close to a child's way of creating, but beneath the naivety of a child's drawing hides extraordinary knowledge and erudition. The artist is almost objective in his surrealist vision of the motif.

In addition to painting, he is engaged in conservation, so he jokingly says that he is also a self-taught conservator. Although he learned this trade himself, he works on all projects of the Archaeological Institute from Belgrade.

Contact:

https://www.facebook.com/zivota.milanovic

bottom of page